Иновации и конкурентоспособност
Описание

     

Проект и главна цел: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Номер на проект: BG16RFOP002-2.092-0507
 

Бенефициент: Бургас травел тур ЕООД

Резултати: Предприятието ще продължи да осъществява своята дейност поне 3 месеца след приключване на проекта, осигурявайки си оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.

 Обща стойност: 4 736.44 лв., от които 4 025.97 лв. европейско (85%) и  710.47 лв. национално съфинансиране (15%)

 Начало: 21.12.2020 г.
 Край: 21.03.2021 г.

Цени
Още информация