Ливан

Екскурзия в Ливан

София - Истанбул – Бейрут – Бейтедин – Дер ел Камар - Баалбек – Анджар - Ксара - Джейта Грото - Библос - Хариса - Саида – Тир - Магдуш- - Бейрут - Истанбул – София

със закуски и с включени 4 екскурзии и 4 обяда 

повече ❯❯